หน่วยเวชนิทัศน์ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยฯ ม.อ.

 

หน่วยเวชนิทัศน์ ยินดีต้อนรับ

ภารกิจหลักคือ สนับสนุนการเรียนการสอน โดยการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของคณะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนศึกษา โดยมีอัตรากำลังทั้งหมด 11 คน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานต่าง ๆ กัน เช่น หมวดถ่ายภาพ หมวดศิลปกรรม หมวดผลิตเทปโทรทัศน์ และมีหมวดธุรการทำหน้าที่คอยประสานงาน ให้ทุก ๆ หมวดสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1535 – 6 หน่วยเวชนิทัศน์ เปิดให้บริการทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพบุคลากร
กำหนดการถ่ายภาพ จะมีทุกวันจันทร์แรกของเดือนหน่วยเวยชนิทัศน์ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


โทรศัพท์ : 0-7445-1535 - 6    http://med-av.psu.ac.th/jobcalendar

ผู้ชมทั้งหมด คน

web counter